Pierwsza pomoc przedlekarska

Przeznaczone są dla osób indywidualnych, każdej grupy zawodowej oraz pracowników wyznaczonych w firmie/zakładzie do udzielania pierwszej pomocy  –  zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 Kodeksu Pracy.

Szkolenie, przygotowane o aktualne unijne wytyczne dotyczące ratownictwa (w tym m.in. nowe zasady stosowania defibrylatora, głębokość i częstotliwość ucisków mostka), prezentuje zasady skutecznej pomocy przedlekarskiej.

Cała tematyka pierwszej pomocy została przedstawiona w 12 modułach, w których każdy stanowi zamkniętą całość:

 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Zatrucia
 • Nieprzytomny
 • Porażenie prądem
 • Tonięcie
 • Resuscytację krążeniowo-oddechową – defibrylator
 • Krwotoki zewnętrzne. Zranienia
 • Oparzenia
 • Podejrzenie złamania
 • Uraz kręgosłupa
 • Wypadek drogowy
 • Apteczka